Àrees de treball

El Consell Valencià de la Joventut estructura la seua acció de treball al voltant de diferents àrees de treball.

Participació
Territorial
Socioeconòmica
Educació Formal
Educació No Formal
Equitat
Cultura
Internacional