Què és el CJCV?

logo-burnoEl Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) és l’entitat que aglutina i representa l’associacionisme juvenil valencià. Una plataforma democràtica de representació i participació juvenil independent de l’administració. És l’espai on pots denunciar, sensibilitzar, reivindicar, avaluar el compliment dels compromisos i responsabilitats de l’administració publicaÉs el teu espai de participació, és la clau per a cercar una eixida als reptes que ens planteja el món d’avui. 

Es va crear a través d’un Decret  14/1983 del Govern Valencià i el seu funcionament es  desenvolupa per la Llei 18/2010 de Joventut de la Generalitat.  Aquesta Llei ens reconeix com al “màxim Òrgan Nacional de representació de les organitzacions juvenils valencianes” així com d’interlocutor vàlid en matèria de joventut davant la Generalitat Valenciana i les institucions públiques valencianes.

El CJCV està format per 16 entitats juvenils sense ànim de lucre  així com un total de 17  Consells Locals de municipis de més de 20.000 habitants.

A més, el CJCV es entitat membre del Consell de la Joventut d’Espanya i forma part del Triangle Jove, espai de col·laboració constituït amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Consell de la Joventut de les Illes Balears. També estem presents en diferent fòrums europeus internacionals de joventut.

Objectius
  • Ser la veu davant l’Administració corresponent en tots aquells temes que afecten els i les joves directament o indirectament.
  • Fer un seguiment de tots els temes que afecten la gent jove de l’àmbit d’actuació del consell per tal de posicionar-se i crear un espai de debat crític i plural.
  • Promoure la participació i l’associacionisme dels i les joves en la vida política, social i cultural.
  • Donar suport a les associacions i Consells Locals en la realització de les seues activitats.
  • Promoure i portar a terme activitats, projectes, recerques, etc., que siguen d’interès per als i les joves i per a les associacions juvenils i Consells Locals però que sobrepassen els objectius i/o la capacitat d’acció d’aquests.

 

Què Fem?

  • Impulsem la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de la societat.
  • Fomentem l’associacionisme jove, estimulant la creació i foment d’associacions i Consells de Joventut al llarg del territori valencià.
  • Participem en els organismes i espais consultius de caràcter públic de la Generalitat que estudien diferents aspectes de la situació de la joventut i  de l’associacionisme juvenil.

 

Com ens organitzem?

858866_431099590302768_416013070_oAssemblea General: És el màxim òrgan de decisió i participació del CJCV. Esta formada per dos delegats de cada una de les entitats membre i s’encarrega d’acordar les línies d’actuació del CJCV i de valorar la seua gestió.

Plenària d’Entitats Membre: Se celebra en l’espai comprès entre la celebració de les reunions ordinàries de l’Assemblea General amb la finalitat de coordinar, desenvolupar i prendre els acords necessaris per a garantir el bon funcionament del CJCV.

Comissió Permanent: És l’òrgan de gestió del CJCV. S’elegeix per l’Assemblea per un mandat de dos anys i està composta per un total de huit joves de diferents entitats  membre. És la responsable de dur a terme les línies d’actuació que l’Assemblea li confia i ha de retre comptes davant de la gestió que fa del CJCV.

Àrees de treball i comissions especialitzades: Reflexionen, analitzen i fan propostes sobre les situacions que afecten al moviment associatiu juvenil i a la joventut en general.

 

 Per què participar?

Al participar construïm ciutadania. El moviment associatiu és la voluntat de canvi, de transformació social i la joventut tenim molt a dir sobre tot allò que ens afecta. Estem motivats, estem formats i estem organitzats i al CJCV podràs….

…… aprendre de les experiències dels altres

…… treballar plegats

……tenir més força i més reconeixement……