4 de cada 5 persones menors de 30 anys no es poden emancipar a la Comunitat Valenciana
7 febrer, 2020
0
  • Les últimes dades de l’Observatori d’Emancipació mostren que el salari d’una persona jove valenciana es troba entre els més baixos de l’Estat, al voltant dels 770€.
  • El preu del lloguer s’encareix respecte a l’any anterior i l’atur juvenil augmenta fins al 28,3%.

Emancipar-se resulta missió impossible per a les persones menors de 30 anys a la Comunitat Valenciana. Així ho demostren les últimes dades de l’Observatori d’Emancipació del Consejo de la Juventud de España, relatives al primer semestre de 2019, presentades hui junt amb el Consell Valencià de la Joventut. La realitat de les persones joves és que 4 de cada 5 menors de 30 anys no es pot emancipar a la Comunitat Valenciana. I és que el preu del lloguer i el preu de venda d’immobles s’han encarit respecte al 2018, mentre que el salari net d’una persona d’entre 16 i 29 anys se situa entre els més baixos del país. 

Alhora, la taxa d’atur ha augmentat durant l’últim any, fins a situar-se en el 28,3%. “La incidència de l’atur juvenil és major que en altres comunitats autònomes”, ha apuntat Pilar Blasco, Presidenta del Consell Valencià de la Joventut. A més, ha afegir: “treballar tampoc garanteix poder assumir el cost d’una vivenda o llogar en solitari, ja que el salari d’una persona jove valenciana se situa al voltant dels 830€, mentre que la mitjana estatal és de 930€”. 

Perquè ens fem una idea, una persona jove asalariada que cobra 1.000€ hauria de destinar-ne 700 per llogar en solitari. “L’opció més viable davant aquesta situació és llogar un pis compartit, ja que els estudis apunten que el límit del salari destinat a la vivenda no hauria de sobrepassar el 30%”, ha apuntat Manuel Ramos, President del Consejo de la Juventud de España. 

Pel que fa a la contractació, la temporalitat sofreix una disminució en 2019, encara que continua sent la via majoritària de contractació per a les persones d’entre 16 i 29 anys. “Més de 9 de cada 10 contractes signats per gent jove són temporals, sobretot de caràcter eventual”, ha explicat Manuel Ramos. En aquest sentit, Blasco ha afegit: “Cal garantir el compliment de l’Estratègia Valenciana de Joventut, així com millorar el Pla de garantia juvenil Avalem Joves”. 

“Des de Consell Valencià de la Joventut ens preocupa que la gent jove no tinga oportunitat d’eixir de la llar familiar i poder crear el seu projecte de vida: qui pot accedir al mercat laboral es troba davant contractes temporals, amb baixos salaris que no els permeten emancipar-se”, ha explicat la Presidenta del Consell de la Joventut. Caldria, en la seua opinió, “limitar el preu de l’habitatge” en la Comunitat Valenciana, així com “prioritzar l’atenció” a les “persones joves en risc de pobresa” i exclusió social.


Més informació