47a Assemblea General Ordinària
3 febrer, 2020
0

El Consell Valencià de la Joventut convoca les seues entitats membre a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc dissabte, 22 de febrer, fins diumenge, 23 de febrer, en l’alberg de Biar.


ORDRE DEL DIA

 1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.
 2. Grups de treball. Reflexió model de Consell.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 4. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 5. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.
 6. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2019.
 7. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de projectes de cooperació amb l’1% del pressupost 2019 del Consell.
 8. Presentació i aprovació, si escau, del pla d’acció – 2020.
 9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2020.
 10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020.
 11. Informe d’altes i baixes
 12. Informe situació Fundació Triangle Jove.
 13. Informe Representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC.
 14. Propostes de resolució.
 15. Precs i qüestions.
 16. Cloenda. 

HORARI

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA

 1. Convocatòria i ordre del dia
 2. Actes AGE anterior (I) i (II)
 3. Informe d’auditoria interna
 4. Balanç econòmic de 2019
 5. Bases d’execució del pressupost de 2020
 6. Pressupost 2020
 7. Propostes de resolució de la Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut

 


DATA I LLOC

🏢 Alberg Biar. Alacant

📅 22-23 de febrer de 2019, a les 10h en primera convocatòria i a les 10.30h en segona.

 

INSCRIPCIONS

Les acreditacions es poden fer des del 22 de gener i fins al moment de l’inici de l’AGO. No obstant això, vos preguem que realitzeu les inscripcions el més prompte possible per tal de facilitar-nos les tasques de gestió.

Aprofitem per a recordar-vos que les entitats membre poden inscriure fins a dues persones delegades (amb veu i vot), amb edats compreses entre els 12 i 30 anys, i altres tantes persones convidades com es consideren (amb veu però sense vot), sempre que no superen els 35 anys.

Podeu fer-les en aquest formulari o a continuació: