Del 87 al 89

Segon Secretariat:

Toni Such
José Luis García Comas
Jorge Mateu Escrig
Ignacio Soler Vila
Marc Mont Rosell
Vicente Pascual Raga
Salvador Bayona
Marco Antonio Llerena I Caridad

Del 89 al 91

Tercer Secretariat:

Toni Such
José Luis García Comas
Carlos Calero
Juan Mering Reig
Marco Antonio Llerena I Caridad
Marc Mont Rosell
Luis Gil-Orozco
Elias Torres Medroño

En aquesta època es va conformar el teixit associatiu juvenil, que tenia altes mires de participar en la vida social i política del nostre territori. Va ser molt important el consens polític i social de les organitzacions juvenils que composaven el Consell de la Joventut.

El treball, la formació, i el voluntarisme van fer que el CJCV es convertira en un consell referent a nivell d’Espanya.

Com a punt fonamental a nivell legislatiu, en aquesta etapa s’aprova la Llei 8/1989 de participació, la qual regula al CJCV i també la creació de Consells Locals de Joventut.

Un repte pendent que es desenvoluparà posteriorment serà el consolidar la creació de Consells Locals de Joventut.