Ajudes de la Generalitat per als Consells Locals de Joventut i foment del associacionisme
23 març, 2015
0

En les últimes setmanes s’han publicat diferents ajudes per al foment de l’associacionisme, així com les ajudes anuals per a CCLL i perquè pugueu accedir fàcilment, vos facilitem les claus i enllaços directes:

AJUDES A CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT PER A L’ANY 2015

Tipus d’ajuda: És una ajuda al funcionament general del Consell Local, és a dir, que subvenciona el programa anual d’activitats.

Sol·licitants: Poden sol·licitar les ajudes els Consells Locals inscrits al Registre de Consells Territorials de Joventut de la Comunitat Valenciana (a la GVA JOVE.IVAJ).

Termini: 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació, el 9/3/2015 (fins al 27 de març).

Més informació, models i enllaços:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3058&version=amp

 

 

 

AJUDES PER A ENTITATS CIUTADANES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DIRIGITS AL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME PER A L’ANY 2015

Tipus d’ajuda: És una ajuda per a un projecte específic, de foment de l’associacionisme (un servei d’assessorament a associacions juvenils, una fira d’associacions, una trobada d’entitats, xarrades i activitats al voltant de l’associacionisme, etc.).

Sol·licitants: Poder sol·licitar les ajudes entitats inscrites en el registre de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14840

Termini: 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació, el 16/3/2015 (fins al 3 d’abril).

Més informació, models i enllaços:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16280

 

 

Ací disposeu d’una guia per a facilitar-vos el treball: Guia subvencio ivaj consells locals

Si necessiteu qualsevol aclariment o ajuda, podeu posar-vos en contacte amb el departament tècnic.