AJUDES IVAJ 2017 PER A CONSELLS LOCALS
22 juny, 2017
0

Ja estan ací les ajudes a Consells Locals de Joventut de l’IVAJ!

Dia 23 de juny s’ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les ajudes a Consells Locals de la Joventut, per a 2017. Aquesta resolució, segueix les bases reguladores de concessió d’ajudes en matèria de joventut, per a Consells Locals de JoventutEntitats Juvenils i Escoles d’Animació Juvenil.

Des del CJCV volem facilitar-vos la tasca a l’hora de presentar la subvenció a Consells Locals, per això, hem preparat aquesta guia, on consultar pas a pas com demanar l’ajuda i explicats els diferents models, a més, podeu comptar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte, estem ací per a això! ;-P

guia CLJ

 

En aquest apartat trobareu informació i models que cal que prepareu:

CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

Tipus d’ajuda: És una ajuda al funcionament general del Consell Local, és a dir, que subvenciona el programa anual d’activitats, sempre que estiga relacionat amb el foment de l’associacionisme i la participació juvenil.

Presentació de sol·licituds i termini: 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de la RESOLUCIÓ.

Des del 26 de juny fins al 7 de juliol de 2017.

Requisits:

Estar inscrits al Registre de CLJ de l’IVAJ
Estar al corrent en Hisenda i la Seguretat Social
No tindre pendent el reemborsament d’altres ajudes o subvencions

Accions reconegudes:
Foment i formació de l’associacionisme juvenil
Col·laboració i assessorament a associacions
Foment de la participació de les dones joves i el jovent immigrant
Informació juvenil
Desenvolupament personal i social de la joventut

Sol·licituds i documents a presentar:

  • Fotocòpia compulsada del CIF

Models que facilita l’IVAJ (se’ls podeu descarregar, clicant ací):

Models que hem preparat perquè acabeu de preparar la informació:

Més informació: Resolució

NO DUBTEU EN CONTACTAR AMB NOSALTRES!