Àrees de treball

El Consell Valencià de la Joventut estructura la seua acció de treball al voltant de diferents àrees de treball.

Participació

Territorial

Socioeconòmica

Comunicació

Educació Formal

Educació No Formal

Equitat

Cultura

Internacional