Assemblea General Ordinària | 9 i 10 d’abril | EL CAMPELLO

El Consell Valencià de la Joventut convoca a les seues entitats membre a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el cap de setmana del 9 i 10 d’abril, en el col·legi La nostra Senyora de la Pietat – Salesians El Campello, El Campello (Alacant).

HORARI I LLOC

Dissabte, 9 d’abril
10.00 h. Primera convocatòria
10.30 h. Segona convocatòria

Diumenge, 10 d’abril
10:00 h. Continuació AGO

Col·legi La nostra Senyora de la Pietat – Salesians El Campello

ORDRE DEL DIA

L’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària serà el següent:

1. Inauguració de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.

3.Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

4. Informe d’auditoria interna de l’estat econòmic del Consell Valencià de la Joventut.

5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de 2021.

6. Seguiment del pla de treball.

7. Calendari 2022.

8. Grups de treball.

9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases d’execució del pressupost de 2022.

10. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022.

11. Presentació i aprovació, si escau, de les modificacions al Reglament de Règim Intern.

12. Ratificació dimissió membre Comissió Permanent.

13. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures a les vacants de la Comissió Permanent.

14. Presentació i aprovació, si escau, de les candidatures al Consell Rector del IVAJ.

15. Presentació i aprovació, si escau, de les Bases per a la convocatòria del 1% del pressupost de 2022.

16. Presentació resultats projecte 1% de 2021 “Ludoteca, el Progreso, Honduras”.

17. Informe situació Fundació Triangle Jove.

18. Informe del representant del CVJ al Consell Ciutadà de la CVMC.

19. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes.

20. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes de resolució.

21. Informació general.

22. Precs i qüestions.

23. Cloenda de l’Assemblea General Ordinària del Consell Valencià de la Joventut.

 

MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Des del Consell Valencià de la Joventut, proposem unes modificacions tècniques al Reglamet de Règim Intern (RRI), perquè siga més operatiu, fàcil treballar, participar i d’acord amb la realitat, tant per part del CVJ, com per part de les entitats.

Al document que heu rebut teniu les propostes que proposem des del CVJ.

Amb aquest formulari, us donem l’oportunitat d’aportar les vostres modificacions, sobre els canvis que nosaltres presentem.

Com veureu es proposen modificacions únicament a alguns articles, són els que, després d’uns anys amb aquest RRI, hem detectat que suposen dificultats a la participació o es queden incomplets.

També hem detectat alguns errors ortogràfics i de gènere, entre altres, que us hem detallat, no obstant això, una vegada s’aproven les modificacions, es farà una revisió completa en eixos aspectes.

El termini de presentació de propostes és fins a l’1 d’abril a les 23.59h.

 

ACREDITACIONS

A l’AGO hi poden assistir dues persones representants per cadascuna de les entitats i consells de ple dret, amb veu i vot i dues persones representant per cadascuna de les entitats adherides amb veu, però sense vot, totes elles d’entre 12 i 30 anys.

Us recordem que, com diu l’article 18.1.c del RRI, la composició de persones representants de cada entitat tindrà un equilibri de gènere en el qual el nombre de dones haurà de ser superior al 30%.

Les acreditacions es poden realitzar pel formulari, des del 10 de març i fins al moment del començament de l’AGO.

No obstant això, us recordem la importància d’acreditar-se prèviament, per motius logístics, de control d’aforament i per assegurar totes les mesures de seguretat necessàries.

DOCUMENTACIÓ

1. Convocatòria i Ordre del dia

2. Acta AGO anterior

3. Informe Auditoria Interna

4. Balanç econòmic 2021

5. Bases execució pressupost 2022

6. Pressupost 2022

7. Modificacions propostes al RRI

8. Candidatures al Consell Rector de l’IVAJ

9. Bases convocatòria de l’1% del pressupost de 2022

10. Proposta CP candidatures vacants

11. Proposta de resolució “ELS DISCURSOS D’ODI NO TENEN CABUDA EN L’ASSOCIACIONISME JUVENIL VALENCIÀ”

La documentació necessària per a l’AGO, se us enviarà amb temps suficient i serà penjada al web del Consell Valencià de la Joventut, d’acord amb els terminis reglamentàriament establerts.

Recordeu que durant l’assemblea no es repartirà cap material en paper.

¡Comparteix!

Categories

Arxiu

Tags

Noticies més recents

Contacte
de Premsa

Jorge
Domingo
Ferrando

Tècnic de Comunicació

Contacte de Premsa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Direcció del responsable: C/ LINTERNA, 26, CP 46001, VALENCIA (Valencia/València)
Finalitat: Les seues dades seran usades per a poder atendre les seues sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
Publicitat: Només li enviarem publicitat amb la seua autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Legitimació: Únicament tractarem les seues dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establida a aquest efecte.
Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estiga degudament autoritzat podrà tindre coneixement de la informació que li demanem.
Drets: Té dret a saber quina informació tenim sobre vosté, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica en la informació addicional disponible en la nostra pàgina web.
Informació addicional: Més informació en l'apartat “POLÍTICA DE PRIVACITAT” de la nostra pàgina web.