Pla formatiu 2018

Per tal d’aprofitar al màxim l’experiència, es plantegen formacions de 12 hores de durada en règim de cap de setmana.

D’altra banda, hi ha temàtiques que requereixen d’una formació més ampla. Per això hi ha formacions que formen part d’un itinerari i es recomana realitzar-ho complet.

S’ofereixen 4 itineraris de 2 formacions cadascun i 3 formacions fora d’itineraris.

Itineraris:

Itinerari de “Gestió associativa”:

 • 27 i 28 de gener: gestió documental.
 • 10 i 11 de febrer: gestió econòmica.

Itinerari de “Igualtat de gènere”:

 • 10 i 11 de març: perspectiva de gènere.
 • 24 i 25 de març: eines per a l’equitat.

Itinerari de “Comunicació externa”:

 • 5 i 6 de maig: web i transparència.
 • 16 i 17 de juny: xarxes socials.

Itinerari de “Gestió emocional”:

 • 6 i 7 d’octubre: gestió d’equips amb intel·ligència emocional.
 • 17 i 18 de novembre: gestió d’equips amb cura.

Formacions fora d’itineraris:

 • 14 i 15 d’abril: el cicle del projecte.
 • 7 i 8 de juliol: treball en xarxa.
 • 22 i 23 de setembre: portavocia.

 

Si teniu qualsevol altra necessitat formativa podeu contactar-nos en formacio@cjcv.org