El CJCV reclama un finançament just per a la Comunitat Valenciana
15 maig, 2017
0

La política d’inversions d’un país és l’eina fonamental per estimular el desenvolupament, sent la palanca que genera activitat econòmica i ocupació. Però l’esborrany del Projecte de Pressupostos per a l’any 2017 no té aquest objectiu per a la Comunitat Valenciana.

Per tant, el CJCV manifesta la seua indignació front al Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017 que marginen a la nostra Comunitat. Cada valencià i valenciana rebrà 65 euros menys que la mitjana espanyola. Situant la inversió, en el nostre territori, entorn de 6,9%, molt menys del que ens correspondria pel pes poblacional. Són 209 milions menys respecte de l’any 2016. Però açò, no és una qüestió puntual, és un pas més en el maltractament que patim el poble valencià amb una insuficiència inversora arrossegada durant anys.

Conseqüentment els PGE no reflecteixen ni un euro en el soterrament ferroviari; el transport metropolità, etc. Més gravós quan veient el mapa d’inversions de l’estat i estem a la cua. Aquesta política té un impacte directe en la joventut valenciana, que no solament rep unes pitjors infraestructures com un pitjor transport públic, sinó que també perd la possibilitat que es generen més llocs de treball per a les persones joves.

Conseqüència d’aquest abandó, tenim un 40% d’atur juvenil i més de 23.000 joves valencians que s’han vist obligats a exiliar-se a un altre país a la recerca d’oportunitats de desenvolupament. Aquest maltractament financer no es pot seguir produint.

És per açò que des del CJCV reclamem:

  • Complir amb la reforma de l’Estatut d’Autonomia del 2011 on va introduir una clàusula en la qual es blinden les inversions en la regió d’acord al pes de la seua població en el conjunt de l’Estat.
  • Compensar la insuficiència inversora que ha originat un deute de l’estat amb la Comunitat que supera ja els 7.000 milions d’euros en concepte de dèficit d’infraestructures.
  • Invertir en el transport metropolità de la Comunitat Valenciana, perquè les nostres persones joves, tinguen una igualtat d’oportunitats en la seua mobilitat.
  • Lligar la inversió en contractació pública a una política que permeta reduir l’atur de col·lectius com el jove que suporten una major taxa d’atur i temporalitat.