El CJCV reclama uns Pressupostos Generals de l’Estat més justos per a la joventut valenciana
6 abril, 2017
0

La política d’inversions d’un país és una eina fonamental per estimular el desenvolupament i més en un context d’eixida de la crisi. Pot suposar una palanca que genere més activitat econòmica i ocupació. Però l’esborrany del Projecte de Pressupostos per a l’any 2017 no té aquest objectiu per a la Comunitat Valenciana.

Per tant, el CJCV manifesta la seua indignació front al Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017 que marginen a la nostra Comunitat. Cada valencià i valenciana rebrà 65 euros menys que la mitjana espanyola. Situant la inversió, en el nostre territori, entorn al 6,9%, molt menys del que ens correspondria per el pes poblacional. Són 209 milions menys respecte de l’any 2016. Però açò, no és una qüestió puntual, és un pas més en el maltractament que patim el poble valencià amb una insuficiència inversora que ve des de dècades.

La conseqüència d’aquesta falta de preocupació pel poble valencià es reflecteix en el fet que no s’invertisca ni un euro en el soterrament ferroviari; que no es finance el transport metropolità, mentre que sí es finança d’altres territoris amb un menor pes poblacional. Aquesta política té un impacte directe en la joventut valenciana, que rep unes pitjors infraestructures i un pitjor transport públic, com el del servei de rodalia o un transport metropolità pitjor finançat. A més, també es perd la possibilitat que es generen més llocs de treball per a les persones joves.

Conseqüència d’aquest abandó, tenim un 40% d’atur juvenil i més de 23.000 joves valencians que s’han vist obligats a exiliar-se a un altre país a la recerca d’oportunitats de desenvolupament. Aquest maltractament financer no es pot seguir produint.

És per açò que des del CJCV ens sumem a la declaració institucional de Les Corts Valencianes del dia 5 d’abril de 2017, i reclamem:

  • Complir amb la reforma de l’Estatut d’Autonomia del 2011 es va introduir una clàusula en la qual es blinden les inversions en la regió d’acord al pes de la seua població en el conjunt de l’Estat.
  • Compensar la insuficiència inversora que ha originat un deute de l’estat amb la Comunitat que supera ja els 7.000 milions d’euros en concepte de dèficit d’infraestructures.
  • Invertir en el transport metropolità de la Comunitat Valenciana, perquè les nostres persones joves, tinguen una igualtat d’oportunitats en la seua mobilitat.
  • Lligar la inversió en contractació pública a una política que permeta reduir l’atur de col·lectius com el jove que suporten una major taxa d’atur i temporalitat.