COMUNICAT DAVANT LA SUSPENSIÓ I AJORNAMENT DE LA COMPAREIXENÇA DEL CJCV A LA COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL I D’OCUPACIÓ DE LES CORTS
16 febrer, 2016
0

COMUNICAT DAVANT LA SUSPENSIÓ DE LA SESSIÓ I AJORNAMENT DE LA COMPAREIXENÇA DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL I D’OCUPACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES

 16-02-2016

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana vam ser convidats per la Comissió de Política Social i Ocupació de les Corts Valencianes per a comparèixer a la mateixa per tal d’exposar l’informe ‘Joventut Necessària: conseqüències econòmiques i socials de la precarietat juvenil’.

Aquesta compareixença s’havia de produir hui dia 16 de febrer, tal com estava establert a l’ordre del dia de la Comissió. En conseqüència, des del Consell de la Joventut hem assistit a la Comissió, tant representats pel Vicepresident del CJCV, Alexandre Vila, com a compareixent davant la impossibilitat d’assistència, per raons de salut, del President David Latorre, com per vàries persones de la Comissió Permanent del CJCV així com membres de l’equip tècnic.

Després d’esperar el nostre torn de compareixença durant tota la vesprada, a l’inici del punt s’anuncia que hi ha una queixa del Grup Parlamentari Popular exposant que no estava la persona convocada i que s’havia d’ajornar. De seguit, es produeix un recés després del qual es reprèn la sessió amb l’exposició dels posicionaments dels diferents Grups sobre l’assumpte, produint-se un nou recés i finalitzant amb la suspensió i ajornament de la sessió, al no estar tots els Grups d’acord amb permetre la intervenció del Vicepresident del CJCV exercint la representativitat de l’entitat.

Des del CJCV volem exposar la nostra indignació davant el que considerem és un clar desconeixement i menyspreu cap a l’organisme representatiu de la joventut, regulat per la Llei 18/2010, i el qual s’organitza de forma participativa i col·legiada. Segons la citada Llei i el nostre Reglament de Règim Intern, les competències dels diferents càrrecs que representen al CJCV queden clarificades i especifiquen que el Vicepresident substituirà al President en absència d’aquest. Entenem que la petició de compareixença no es fa a títol  personal, sinó com a representants de la joventut valenciana i, per tant, aquesta representativitat queda exercida pel Vicepresident.

Més enllà de les possibles interpretacions jurídiques, entenem que el Reglament i funcionament de les Corts és suficientment flexible per haver permès la nostra intervenció en els termes exposats, més encara donada la greu situació que reflexa l’Informe i que preteníem exposar. Per tant, considerem que s’ha prioritzat la burocràcia per damunt d’escoltar la problemàtica de la joventut valenciana.

En conclusió, pensem que s’ha posat en dubte la representativitat de l’òrgan interlocutor de la joventut valenciana davant l’administració, que compta amb una trajectòria de més de 30 anys en defensa dels drets i interessos del jovent valencià. Reclamem un reconeixement i respecte no només cap al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, sinó sobre tot cap al conjunt de les persones joves, que havien de ser les protagonistes del dia de hui.