#CONTRAL’ODI. Joc de taula
5 maig, 2020
0

Aquest és el joc de taula més complet i combatiu del moment. Diverteix-te aprenent a detectar i lluitar contra els discursos d’odi, a través de proves basades en la teua pròpia realitat.
Participa, respecta… empodera’t!


Què necessites?


Normes del joc

El joc contra l’odi és un joc per a jugar en equip. Cada equip ha de tindre un mínim de dos persones. És aconsellable jugar amb un mínim de dos i un màxim de quatre equips. La dinàmica del joc serà aquesta: un equip llança el dau, mou la fitxa el número de caselles que el dau indique i una persona voluntària agafa una targeta del color de la categoria on estiga la fitxa; aquesta persona serà la
que intente que la resta del seu equip endevine allò que posa a la targeta en el temps establert. Si la prova és una pregunta, serà l’equip contrari qui lliga la pregunta i les respostes.

Cada torn només proporciona a l’equip una tirada. Si supera la prova o pregunta, l’equip es quedarà a la casella de la mateixa. Si no aconsegueix superar-la, l’equip tornarà a la casella on es va quedar al torn anterior. Guanya el joc el primer equip que arriba a la casella final i supere correctament tres proves seguides que l’equip contrari elegirà.


Categories del joc

  • Preguntes – Aquesta és l’única categoria que gestiona un dels equips contraris, qui farà la pregunta i donarà totes les opcions. L’equip que té el torn, tindrà un minut per contestar la que consideren que és la correcta.
  • Mímica – Una persona de l’equip, haurà de fer, només amb mímica, que la resta del seu grup endevine la paraula escrita a la targeta. No es poden cantar cançons ni dir paraules. Només està permès fer sons o onomatopeies. L’equip té un minut per aconseguir endevinar-la.
  • Dibuixa – La persona que el grup seleccione haurà de dibuixar la paraula que escrita a la targeta. Al dibuix, no han d’aparèixer lletres o números, encara que siga per a expressar un so. Només disposeu de dos minuts per a endevinar la paraula.
  • Meme – Aquesta és una casella especial del tauler. Quan caus en aquesta casella, agafes una targeta Meme. A la targeta Meme trobaràs una imatge amb un meme ofensiu per algú dels col·lectius minoritaris afectats pels discursos d’odi. Hauràs d’endevinar a quin col·lectiu es refereix el meme i explicar per què és ofensiu. Disposeu de dos minuts per tal ‘aconseguir superar la prova.Com a extra, tindreu un minut per a generar un meme alternatiu per aconseguir que no resulte ofensiu per a guanyar un moviment endavant, sense necessitat de realitzar la prova.
  • No ho digues – En aquesta prova, disposeu d’un minut per a que una de les persones del grup
    explica la paraula a endevinar sense dir la resta de paraules associades. Aquesta persona, no podrà fer sons ni taral·lejar cançons. A més, es donarà per no vàlida si la persona utilitza paraules que continguen l’arrel de la paraula a descobrir durant l’explicació.
  • Què va passar? – En aquesta prova trobaràs una historia incompleta. L’equip haurà de donar una explicació del que ha pogut succeir i detectar després els possibles estereotips que es donen i que generen sentiments d’odi en les persones. Disposeu de dos minuts per tal de descobrir la història completa.

A jugar!!

Este joc forma part del projecte de sensibilització de xarxa valenciana de joves contra els discursos d’odi, o com les persones joves l’han encunyat “#JovesEnMarxa Participa, respecta…empodera’t!”. Aquest, és un projecte finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, emmarcat dins de l’Eix 2 del programa de finançament de subvencions amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i impulsat des del propi Consell Valencià de la Joventut. Com a grup de treball indispensable, tenim una xarxa de facilitadores que generen materials y dinamitzen la formació en aquest tipus de discursos.

És directament aquest grup de joves empoderades les que han creat i desenvolupat la idea d’un joc de taula que té el discurs d’odi com a eix central i que és un recurs nou que facilita a les entitats parlar, d’una forma dinàmica, sobre les discriminacions que sofreixen les persones dia tras dia, amb les seus joves, per tal d’afavorir la reflexió i unir-nos totes a la lluita en contra l’odi.