CONVOCATÒRIA DE LA XLI ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
21 gener, 2015
0

PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.

Convocada la XLI Assemblea General Ordinària del CJCV que tindrà lloc el 22 de febrer a la Vila Universitària de Sant Vicent del Raspeig, Avda. Vicent Savall, 16, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona. Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.    Inauguració de la XLI Assemblea General Ordinària del CJCV.

2.    Lectura i aprovació si escau, de l’ordre del dia.

3.    Lectura i aprovació si escau de l’acta de l’Assemblea anterior.

4.    Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió de 2014.

5.    Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic.

6.    Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’auditoria interna.

7.    Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2015.

8.    Elecció vacant Comissió Permanent.

9.    Elecció representant del patronat Triangle Jove.

10. Calendarització d’activitats 2015.

11. Presentació I aprovació si escau, de l’informe d’altes i baixes.

12. Propostes de resolució.

13. Precs i qüestions.

14. Clausura de la XLI Assemblea General Ordinària del CJCV.

 

A l’Assemblea hi poden assistir dos delegats i delegades per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i dos delegats o delegades, per Entitat Membre Observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos. Així mateix, hi poden assistir tants membres de les mateixes entitats com es desitge, amb dret a veu, però no a vot, sempre i quan no superen els 35 anys (article 18 del RRI).

Les acreditacions de delegats i persones convidades es podran realitzar des del moment d ela convocatòria de l’Assemblea fins al moment del seu començament. Caldrà presentar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de l’Assemblea. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.

Adjunt, trobareu la informació necessària per a l’Assemblea, d’acord amb l’ordre del dia i dins dels terminis reglamentàriament establerts rebreu la resta de documentació (article 20 del RRI). Vos recordem que caldrà que porteu la documentació impresa o en els formats electrònics propis, donat que al llarg de l’Assemblea no se vos facilitarà copia alguna dels documents ja enviats.

Així mateix, vos informem que el FormAcció d’Ocupació se celebrarà el dissabte 21, per tant en el butlletí d’inscripció, tingueu en compte que podeu inscriure-vos per a participar en els dos esdeveniments o en un solament.

Front qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans habituals de comunicació.

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació.

 

Documentació:

Resta documentació, enviada per correu a les entitats membre del CJCV 05/02/2015
Formulari inscripció: