CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE TERRITORIAL DEL CJCV
20 maig, 2016
0

Instagram (2)

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ofereix un lloc de treball al seu equip tècnic, per a desenvolupar tasques de secretaria tècnica i administració. A continuació podeu consultar els requisits per a poder concòrrer a la convocatòria, visit que també teniu disponibles a la circular adjunta. El termini per a presentar currículums finalitza el 3 de juny.

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió: Desenvolupament d’un pla d’actuació per a Consells Locals
Duració: Indeterminat amb 3 mesos de prova
Funcions:

 •  Suport a plataformes d’entitats i Consells Locals de la Joventut.
 • Suport i dinamització de les activitats i projectes del CJCV.
 • Assessorament i interlocució amb administracions locals en matèria de participació i associacionisme juvenil.
 • Disseny, execució, seguiment i avaluació dels projectes assignats.
 • Atenció al públic.
 • Atenció telèfònica.

** Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)

 • Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane
 • Responsable de Territorial: setmanalment
 • Gerència: setmanalment

INDISPENSABLE: 
Pertànyer a una Entitat Membre del CJCV
Certificat de Coneixements de Valencià, per la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià
Permís de conduir B.

2.- PERFIL IDEAL:

ESSENCIALS:

 • Ofimàtica a nivell d’usuari.
 • Titulació de valencià de la Junta Qualificadora.
 • Estructura i funcionament dels Consells de la Joventut.
 • Pertinència a alguna de les Entitats Membre del CJCV.
 • Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle.

DESITJABLES:

 • Menor de 31 anys.
 • Titulació Universitària.
 • Grau mitjà o superior de coneixements del valencià.
 • Ofimàtica a nivell avançat.
 • Experiència en projectes.

3.- PERFIL IDEAL (ACTITUDS):

ESSENCIALS

 • Predisposició a l’aprenentatge.
 • Proximitat i predisposició.
 • Creure en l’associacionisme.
 • Motivació.
 • Persona participativa.
 • Capacitat de diàleg.
 • Treball en equip.

DESITJABLES:

 • Persona organitzada
 • Iniciativa.
 • Flexibilitat horària.
 • Autonomia.

CONTRAINDICADES:

 • Individualisme.
 • Immobilisme.
 • Autoritat.
 • Inestabilitat.
 • Necessitat de protagonisme.

4.- S’OFEREIX:

 • Contractació indefinida amb 3 mesos de prova vinculat a la Comissió Permanent.
 • 17,5 hores setmanals.
 • Salari brut anual: 8.499,68 €
 • Incorporació: a partir de metitat de juny.

 5.- PROCÉS DE SELECCIÓ

FASE 1: Presentació de CV: 
– Per correu electrònic a: gerencia@cjcv.org, posant en l’assumpte “currículum“.
– Presencial: C/Llanterna, 26 46001-València (Seu CJCV)
– Adjuntar al C.V.:
Certificat de pertinença a una entitat membre del CJCV, avalant candidatura
Certificat de Coneixements de Valencià, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
Còpia Permís de conduir B.

Si falta algun dels documents la candidatura serà desestimada. 
Data límit de presentació de CV: 3 de juny

FASE 2: Formulari online
Sols serà enviat aaquest formulari si es supera la 1a fase.

FASE 3: Entrevista personal i prova escrita.

RESUM DE DATES DEL PROCÉS:

–  Convocatòria de l’oferta de treball 20 de maig.
–  Termini de presentació del currículum i documentació Fins el 3 de juny.
–  Termini d’entrega del Formulari online Fins el 12 de juny.
–  Entrevista personal i prova escrita 16-17 de juny.
–  Data de resolució 20-21 de juny.
–  Incorporació 22 de juny

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més alta en el mateix.

La resta de persones participants, seran ordenades de major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una nova vacant per a aquesta plaça.