CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLAÇA DE SECRETARIA TÈCNICA DEL CJCV
18 agost, 2015
0

Instagram (1)

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ofereix un lloc de treball al seu equip tècnic, per a desenvolupar tasques de secretaria tècnica i administració. A continuació podeu consultar els requisits per a poder concorrer a la convocatòria, que també teniu disponibles a la circular adjunta. El termini per a presentar currículums finalitza el 28 d’agost.

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió: Desenvolupament de tasques tècniques i administratives del CJCV

Duració: Indefinit amb 2 mesos de proba

Funcions:

 • Mantenir al dia les bases de dades, llistats i arxius.
 • Enviaments periòdics.
 • Gestió de programes i subvencions (memòria, seguiment i justificació).
 • Seguiment del registre d’entrades i sortides.
 • Atenció al públic.
 • Atenció telefònica.
 • Gestió de projectes, programes i activitats (al costat de la Comissió Permanent).
 • Reunions amb la Comissió Permanent, Assemblees i plenàries.
 • Participació en activitats puntuals (*FORMACCIÓ, trobades, etc).
 • Supervisió de les actualitzacions i continguts de la pàgina web.
 • Gestió de les instal·lacions.

NOTA: Qualsevol d’aquestes funcions estarà compartida, amb gerència i http://www.genericambien.net/s.

** Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)

 • Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane
 • President/a: Semanalment
 • Equip tècnic: Setmanalment

INDISPENSABLE:

Pertànyer a una Entitat Membre del CJCV

Certificat de Coneixements de Valencià de Grau Mitjà, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Menor de 30 anys.

2.- PERFIL IDEAL:

ESSENCIALS:

 • Ofimàtica a nivell d’ usuari
 • Grau mitjà de coneixements de valencià.
 • Estructura i funcionament dels consells de la joventut.
 • Pertinència a alguna de las Entitats Membre del CJCV.
 • Menor de 30 anys.

DESITJABLES:

 • Titulació universitària
 • Grau superior de coneixements de valencià.
 • Ofimàtica a nivell avançat
 • Treball en projectes.
 • Idiomes
 • Carné de conduir
 • Gestió de web, facebook i twiter

3.- PERFIL IDEAL (ACTITUDS):

ESSENCIALS

 • Predisposició a l’aprenentatge
 • Proximitat i predisposició.
 • Creure en el associacionisme.
 • Motivació
 • Persona participativa
 • Capacitat de diàleg
 • Treball en equip

DESITJABLES:

 • Persona organitzada
 • Iniciativa
 • Flexibilitat horària
 • Autonomía

CONTRAINDICADES:

 • Individualisme
 • Immobilisme
 • Autoritat
 • Inestabilitat
 • Necessitat de  protagonisme

4.- S’OFEREIX:

Contractació indefinida amb 2 mesos de proba vinculat a la Comissió Permanent.

17,5 hores setmanals.

Salari brut anual: 9.329,48 €

Incorporació: a partir de mitjans de setembre

5.- PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS:

– Per correu electrònic a: gerencia@cjcv.org

– Presencial: C/Llanterna, 26 46001-València (Seu CJCV)

– Adjuntar al C.V.:

Certificat de l’entitat membre, avalant candidatura

Certificat de Coneixements de Valencià, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS: 28 D’AGOST

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més alta en el mateix.

La resta de persones participants, seran ordenades de major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una nova vacant.