CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLAÇA DE TÈCNIC DE PROGRAMES DEL CJCV
28 setembre, 2015
0

Instagram (1)

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ofereix un lloc de treball al seu equip tècnic, per a desenvolupar tasques de tècnic de programes. A continuació podeu consultar els requisits per a poder concorrer a la convocatòria, que també teniu disponibles al document adjunt. El termini per a presentar la documentació finalitza el 5 d’octubre.

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió: Desenvolupament de tasques tècniques i administratives del CJCV

Duració: Indefinit amb 2 mesos de proba

Funcions:

 • Responsabilitat tècnica de l’àrea de programes.
 • Disseny, execució, seguiment i avaluació de projectes.
 • Interlocució tècnica amb l’Administració i avaluació permanent de les polítiques de joventut i altres polítiques públiques.
 • Assessorament tècnic als membres de la Comissió Permanent pel que fa a programes o qüestions de contingut.
 • Avaluació permanent de la realitat juvenil, especialment del moviment associatiu juvenil.
 • Coordinació de l’àrea internacional.
 • Suport a altres projectes i activitats del CJCV.

NOTA: Qualsevol d’aquestes funcions estarà compartida, amb gerència i http://www.genericambien.net/s.

** Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)

 • Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane
 • Gerència: Semanalment
 • Equip tècnic: Setmanalment

INDISPENSABLE:

Certificat de pertinença a una Associació.

Menor de 35 anys.

2.- PERFIL IDEAL:

ESSENCIALS:

 • Titulació universitària en ciències socials (Ciències Polítiques, treball social, Sociologia o similar) o coneixement elevat acreditat en l’àmbit social.
 • Coneixements sobre món associatiu juvenil, participació i polítiques de joventut.
 • Trajectòria personal associativa.
 • Alt nivell discursiu.
 • Capacitat de lideratge, iniciativa, planificació i coordinació d’equips
 • Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes
 • Experiència en organització i coordinació de campanyes.
 • Experiència de treballar en xarxa amb altres entitats.
 • Capacitat d’anàlisi de la realitat social, síntesi, gestió d’informació i redacció d’aquesta
 • Domini oral i escrit de l’anglès i el castellà.
 • Coneixements informàtics (entorn Windows, paquet Office, Internet…).
 • Flexibilitat horària i capacitat d’organització i treball en equip
 • Estructura i funcionament dels consells de la joventut.
 • Pertinença a alguna associació
 • Menor de 35 anys.
 • Experiència demostrable en gestió de projectes.

DESITJABLES:

 • Coneixements de Valencià
 • Experiència en incidència política
 • Experiència en gestió d’equips i amb les dinàmiques de treball amb voluntariat
 • Coneixement de les polítiques de joventut, les administracions públiques i dels canals d’interlocució amb l’administració
 • Ser menor de 30 anys.
 • Ofimàtica a nivell avançat
 • Treball en projectes.
 • Idiomes
 • Carnet de conduir
 • Gestió de web, facebook i twiter

3.- PERFIL IDEAL (ACTITUDS):

ESSENCIALS

 • Predisposició a l’aprenentatge
 • Proximitat i predisposició.
 • Creure en el associacionisme.
 • Motivació
 • Persona participativa
 • Capacitat de diàleg
 • Treball en equip

DESITJABLES:

 • Persona organitzada
 • Iniciativa
 • Flexibilitat horària
 • Autonomía

CONTRAINDICADES:

 • Individualisme
 • Immobilisme
 • Autoritat
 • Inestabilitat
 • Necessitat de  protagonisme

4.- S’OFEREIX:

Contractació indefinida amb 2 mesos de proba vinculat a la Comissió Permanent.

35 hores setmanals.

Salari brut anual: 23.500,26 €

Incorporació: immediata

5.- PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS:

– Per correu electrònic a: gerencia@cjcv.org

– Presencial: C/Llanterna, 26 46001-València (Seu CJCV)

– Adjuntar al C.V.:

Certificat de pertinença a una associació.

Certificats les titulacions i la experiència exposades al CV

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS: 5 d’octubre

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més alta en el mateix.