Convocatòria per a cobrir plaça de Tècnic de Comunicació del CJCV
18 desembre, 2017
0
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ofereix un lloc de treball al seu equip tècnic, per a desenvolupar les tasques de Tècnic de Comunicació. A continuació podeu consultar els requisits per a poder concórrer a la convocatòria, que també teniu disponibles a la circular adjunta. El termini per a presentar currículums finalitza el 7 de gener de 2018.

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió: Desenvolupament i executar el Pla de Comunicació del CJCV.
Duració: Indeterminat amb 3 mesos de prova
Funcions:

 • Definir, executar i avaluar l’estratègia comunicativa en coordinació amb l’equip tècnic i comissió permanent.
 • Definir i desenvolupar la vessant comunicativa dels processos d’incidència política i de les campanyes de sensibilització.
 • Vetllar per la coherència i correcta aplicació de la imatge corporativa del CJCV.
 • Gestionar la relació de l’entitat amb els mitjans de comunicació.
 • Desenvolupar els suports gràfics senzills per a campanyes i activitat ordinària.
 • Gestionar els perfils corporatius a les xarxes socials.
 • Gestionar el web corporatiu: continguts, estructura i gestió de dominis.
 • Donar suport a les activitats generals del CJCV.
 • Suport a altres activitats i projectes del CJCV
 • Gestionar el contacte i coordinació amb proveïdors/es.

** Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)

 • Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane
 • Responsable de Comunicació: setmanalment
 • Gerència: setmanalment

INDISPENSABLE:

– Titulació d’estudis superiors de l’àmbit de les ciències de la comunicació (Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, etc.).
– Titulació de valencià mitjà o C1.

2.- PERFIL IDEAL:

ESSENCIALS:

 • Titulació d’estudis superiors de l’àmbit de les ciències de la comunicació (Periodisme, Publicitat i RRPP, Comunicació Audiovisual, etc.).
 • Titulació de valencià mitjà o C1.
 • Domini de les xarxes socials aplicades a la comunicació corporativa.
 • Domini d’editors web i coneixements de redacció aplicada en entorns digitals.

DESITJABLES:

 • Experiència en gabinets de comunicació: elaboració de material de premsa, contactes amb mitjans, etc.
 • Experiència en planificació de campanyes d’incidència i/o sensibilització.
 • Coneixement de programes d’edició d’imatges i vídeo.
 • Grau superior o C2, de coneixements de valencià.
 • Títol de Llenguatge en els mitjans de comunicació de la JQCV.
 • Titulació d’anglès.
 • Estructura i funcionament de l’associacionisme juvenil i/o moviments socials.
 • Pertinència a alguna de les Entitats Membre del CJCV.
 • Treball en projectes.
 • Menor de 31 anys.

3.- PERFIL IDEAL (ACTITUDS):

ESSENCIALS

 • Predisposició a l’aprenentatge
 • Proximitat
 • Creure en l’associacionisme
 • Motivació
 • Persona participativa
 • Capacitat de diàleg
 • Treball en equip
 • Capacitat de síntesi i d’anàlisi de la informació.

DESITJABLES:

 • Persona organitzada
 • Iniciativa.
 • Flexibilitat horària.
 • Autonomia.

CONTRAINDICADES:

 • Individualisme.
 • Immobilisme.
 • Autoritat.
 • Inestabilitat.
 • Necessitat de protagonisme.

4.- S’OFEREIX:

 • Contractació indefinida amb 3 mesos de prova vinculat a la Comissió Permanent.
 • 17,5 hores setmanals (mitja jornada).
 • Salari brut anual: 9.003,00 €.
 • Incorporació: segona setmana de gener de 2018.

 5.- PROCÉS DE SELECCIÓ

FASE 1: Emplenar formulari on-line i presentació de la documentació

 • Presentació:
  • S’ha d’emplenar el formulari disponible al web del CJCV.
  • Per emplenar-lo, és necessari tindre un compte de correu electrònic de Google.
 • Adjuntar al formulari, obligatòriament:
  • Currículum Vitae
  • Titulació Superior de Ciències de la Comunicació.
  • Titulació de valencià (mínim grau mitjà o C1)
 • I opcionalment:
  • Certificat de pertinença a una entitat membre del CJCV, avalant candidatura.
  • Certificat de valencià llenguatge dels mitjans de comunicació.

Si falta algun dels documents obligatoris la candidatura serà desestimada. 
Data límit de presentació de candidatures: 7 de gener de 2018 a les 23.59h.

FASE 2: Entrevista personal i prova escrita.

RESUM DE DATES DEL PROCÉS:

–  Convocatòria de l’oferta de treball 18 de desembre 2017.
–  Termini per emplenar el formulari i aportar la documentació Fins el 7 de gener 2018.
–  Valoració i comunicació de les entrevistes
8 de gener 2018.
–  Dates entrevistes, i resolució del procés
10-11 de gener 2018.
–  Incorporació
15 de gener 2018.

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més alta en el mateix.

La resta de persones participants que hagen passa a la fase 2, seran ordenades de major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una nova vacant per a aquesta plaça.

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES