CONVOCATÒRIA REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE A ALZIRA
2 febrer, 2016
0

PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.

Convocada la REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc el pròxim dissabte 13 de febrer 2016 a la Casa de la Cultura d’Alzira (C/Escoles Pies, 4),  a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona.
A continuació us detallem la informació rellevant:

Copy of Plenària d'Entiats Membre (1)ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Plenària anterior.
3. Informació sobre el treball a desenvolupar al voltant del Procés de la Llei de Joventut.
4. Presentació de la Campanya d’Emancipació.
5. Ratificació, si escau, del gerent del CJCV.
6. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de Bases d’execució per a l’any 2016.
7. Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de 2016.
8. Elecció, si escau, de la Taula de l’Assemblea General Ordinària de 2016.
9. Borsa de formació del CJCV.
10. Presentació i aprovació, si escau, del plec de condicions de lloguer de l’edifici.
11. Propostes de resolució.
12. Precs i qüestions.
13. Clausura de la Plenària.

A la Plenària hi pot assistir un delegat o delegada per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un delegat o delegada, per Entitat Membre Observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos. Així mateix, hi poden assistir tants membres convidats de les mateixes entitats com es desitge, amb dret a veu, però no a vot, sempre i quan no superen els 35 anys (article 18 del RRI).

ACREDITACIÓ: Les acreditacions de delegats i persones convidades es podran realitzar fins al mateix dia de la Plenària. Caldrà presentar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de la Plenària. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.
No obstant això, i per a facilitar l’organització de la Plenària, posem a la vostra disposició l’opció de fer l’acreditació online, mitjançant aquest formulari.

Sobre la Taula de l’Assemblea: En aquesta Reunió Plenària s’ha de convocar l’Assemblea General Ordinària de Nomenament de nova Comissió Permanent, que tindrà lloc els dies 16 i 17 d’abril de 2016. A més, s’han de triar a les persones que formaran part de la Taula de l’Assemblea, que serà l’encarregada de moderar i portar la mateixa. A aquest efecte, us adjuntem el funcionament de la Mesa i el full per a presentar candidatures, ja que les persones que estiguen interessades en formar part de la Taula ha de presentar la seua candidatura.

DOCUMENTACIÓ: Recordem que caldrà que porteu la documentació impresa o en els formats electrònics propis, donat que al llarg de l’Assemblea no se vos facilitarà copia alguna dels documents ja enviats.
ACTA de la Reunió Plena?ria anterior (Gandia 24/10/2015)
Bases d’execució del pressupost de 2016
Document de funcionament de la Taula de l’Assemblea i formulari per a presentar candidatures
– Plec de condicions de lloguer de l’edifici
– Proposta de resolució de la Comissió Permanent del CJCV

Front qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans habituals de comunicació.

Us esperem dia 13 de febrer a Alzira en la Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV!