CONVOCATÒRIA REUNIÓ PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV. PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.
29 octubre, 2014
0

Benvolgudes, Benvolguts,

Ens posem en contacte en vosaltres per a convocar-vos a la propera Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV que tindrà lloc el dissabte 15 de novembre al Casal Jove de Sueca (Plaça Jaume I s/n) a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 en segona. Amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’ordre del dia.

2. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la Plenària anterior.

3. Seguiment Pla de Treball 2014-2016: activitats realitzades.

4. Pròximes activitats.

5. Projectes Europeus.

6. Apertura procés per cobrir vacant en la Comissió Permanent (vocalia).

7. Situació expedients entitats membre.

8. Lectura i aprovació, si procedeix, de la proposta de l’ordre del dia de la XLI Assemblea General Ordinària.

9. Propostes de resolució.

10. Precs i qüestions.

A la plenària podrà assistir un delegat o delegada per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un per Entitat membre observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos.

Les acreditacions de delegats, delegades i persones convidades es podran realitzar des del moment de la convocatòria de la Plenària fins al moment del seu començament. Caldrà presentar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a l’entrada de la Plenària. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.

Ací trobareu la documentació necessària per a la Plenària, d’acord amb l’ordre del dia i dins dels terminis reglamentàriament establerts. Vos recordem que caldrà que porteu la documentació impresa, donat que al llarg de la Plenària no se vos facilitarà copia alguna dels documents ja enviats:

1.- Acta Plenària Carcaixent 31-05-2014

2.- Proposta Ordre del dia XLI AGO

3.- Full liquidació

Front qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans habituals de comunicació.

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació,

 

** Resolucions d’urgència aprovades en la RPEEMM:

Proposta Resolució Transport

Proposta Resolució Ocupació

 

INSCRIPCIONS