CONVOCATÒRIA REUNIÓ PLENARIA D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV. PER A PRESIDENTS, PRESIDENTES, SECRETARIS I SECRETARIES, COORDINADORS I COORDINADORES D’ENTITATS MEMBRE DEL CJCV.
16 maig, 2014
0

Benvolgudes, Benvolguts,

Ens posem en contacte en vosaltres per a convocar-vos a la propera Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV que tindrà lloc el dissabte 31 de maig al centre d’empreses de Carcaixent (Carrer Marquesat-montortal 58) a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 en segona. Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’ordre del dia.

2. lectura i aprovació, si procedeix, de l’Acta de la Plenària anterior.

3. Presentació aprovació, si escau, del Pla de Treball 2014-2016.

5. Presentació aprovació, si escau, del Pressupost 2014.

6. Propostes de resolució

7. Precs i qüestions.

 

A la plenària podrà assistir un delegat per cada Entitat Membre de Ple Dret, amb veu i vot, i un per Entitat membre observadora, sols amb veu, tots ells amb una edat compresa entre els 14 i els 30 anys ambdós inclosos.

Les acreditacions de delegats i persones convidades es podran realitzar des del moment de la convocatòria de la Plenària fins al moment del seu començament. Caldrà presentar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu a la entrada de la Plenària. Una vegada iniciada, no es podrà realitzar cap acreditació.

Adjunt trobareu la documentació necessària per a la Plenària, d’acord amb l’ordre del dia i dins dels terminis reglamentàriament establerts. Vos recordem que caldrà que porteu la documentació impresa, donat que al llarg de la Plenària no se vos facilitarà copia alguna dels documents ja enviats:

1.  PLA DE TREBALL 2014/2016
2. Pressupost CJCV 2014
3. Acta Plenaria Mislata 21-12-2013
4. Inscripció a la RPEM

Front qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans habituals de comunicació.

Esperant la vostra participació, rebeu una salutació,