Convocatòria per a cobrir plaça de Tècnic de Territorial del CJCV
14 setembre, 2017
0
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ofereix un lloc de treball al seu equip tècnic, per a desenvolupar les tasques de Tècnic de territorial. A continuació podeu consultar els requisits per a poder concòrrer a la convocatòria, que també teniu disponibles a la circular adjunta. El termini per a presentar currículums finalitza el 26 de setembre.

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió: Desenvolupament d’un pla d’actuació per a Consells Locals de Joventut
Duració: Indeterminat amb 3 mesos de prova
Funcions:

 • Suport a plataformes d’associacions i consells locals de la joventut.
 • Coordinació tècnica del pla d’acció territorial.
 • Disseny, seguiment i avaluació dels projectes assignats en el Pla de Treball.
 • Execució tècnica de projectes.
 • Suport i dinamització de les activitats i projectes del CJCV.
 • Interlocució tècnica amb d’Administració Local en matèria de participació i associacionisme juvenil.
 • Avaluació permanent de la realitat juvenil i del moviment associatiu juvenil.
 • Suport a les activitats del Triangle Jove.

** Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)

 • Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane
 • Responsables de Territorial: setmanalment
 • Gerència: setmanalment

INDISPENSABLE: 
Certificat de pertinença a una Entitat Membre del CJCV.
Certificat de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià.
Permís de conduir B.

2.- PERFIL IDEAL:

ESSENCIALS:

 • Titulació d’estudis superiors.
 • Titulació de valencià de la junta qualificadora.
 • Estructura i funcionament dels consells de la joventut.
 • Ofimàtica a nivell d’usuari.
 • Pertinència a alguna de les Entitats Membre del CJCV.
 • Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle.

DESITJABLES:

 • Titulació universitària en l’àmbit de les Ciències Socials.
 • Grau mitjà o superior de coneixements de valencià.
 • Ofimàtica a nivell avançat.
 • Treball en projectes.
 • Menor de 31 anys.

3.- PERFIL IDEAL (ACTITUDS):

ESSENCIALS

 • Predisposició a l’aprenentatge.
 • Proximitat i predisposició.
 • Creure en l’associacionisme.
 • Motivació.
 • Persona participativa.
 • Capacitat de diàleg.
 • Treball en equip.

DESITJABLES:

 • Persona organitzada
 • Iniciativa.
 • Flexibilitat horària.
 • Autonomia.

CONTRAINDICADES:

 • Individualisme.
 • Immobilisme.
 • Autoritat.
 • Inestabilitat.
 • Necessitat de protagonisme.

4.- S’OFEREIX:

 • Contractació indefinida amb 3 mesos de prova vinculat a la Comissió Permanent.
 • 35 hores setmanals.
 • Salari brut anual: 18.006,04 €.
 • Incorporació:primera setmana d’octubre 2017.

 5.- PROCÉS DE SELECCIÓ

FASE 1: Presentació de CV

 • Per correu electrònic a: gerencia@cjcv.org, posant en l’assumpte “currículum“.
 • Presencial: C/Llanterna, 26 46001-València (Seu CJCV), en horari d’oficina.

Adjuntar al C.V.:

 • Certificat de pertinença a una entitat membre del CJCV, que acredite que la persona és o ha sigut membre de l’entitat.
 • Certificat de Coneixements de Valencià, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Còpia Permís de conduir B.

Si falta algun dels documents la candidatura serà desestimada. 
Data límit de presentació de CV: 26 de setembre a les 23.59h.

FASE 2: Formulari online
Sols serà enviat aaquest formulari si es supera la 1a fase.

FASE 3: Entrevista personal i prova escrita.

RESUM DE DATES DEL PROCÉS:

–  Convocatòria de l’oferta de treball 14 de setembre.
–  Termini de presentació del currículum i documentació Fins el 26 de setembre.
–  Termini d’entrega del Formulari online Fins el 27 de setembre.
–  Entrevista personal i prova escrita 2 d’octubre.
–  Data de resolució 2 d’octubre.
–  Incorporació 4 d’octubre.

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més alta en el mateix.

La resta de persones participants que hagen passa a la fase 3, seran ordenades de major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una nova vacant per a aquesta plaça.