Cultura

La cultura, en el sentit més ample del terme, envolta tota la nostra vida i les nostres accions. Forma part ineludible de la nostra educació i conforma la nostra personalitat individual i col·lectiva. L’àrea de Cultura, en aquest sentit, treballa per posar en valor la cultura dels i per als joves, entesa com un dret fonamental a la qual tothom ha de tenir accés.