Curs de Gestió d’equips amb intel·ligència emocional

És un curs que està orientat a introduir el concepte de la intel·ligència emocional, la gestió emocional i el reconeixement de les emocions, així com dotar a les persones participants de les eines per a la gestió d’equips i les habilitats directives.


Durada

12 HORES


Continguts

  • Intel·ligència emocional i competències emocionals
  • Generació d’espais saludables
  • Gestió del temps
  • Reunions efectives
  • Lideratge horitzontal i tipus de lideratge
  • Repartiment de càrrecs, tasques i seguiment

Objectius

  • Conéixer les capacitats personals per a la gestió d’equips
  • Desenvolupar capacitats per a la gestió d’equips
  • Reflexionar sobre els diferents estils de lideratge
  • Conéixer les capacitats i potencialitats de l’equip

Persones destinatàries

Persona d’entitats i consells de la joventut que forme part d’equips d’adreça, Comissions Permanents, Juntes de Govern, etc. És a dir, persones que participen en òrgans de presa de decisió o assumeixen lideratge a diferents nivells, amb un alt nivell d’implicació i compromís.