Curs de Portavocia

Per a les entitats juvenils i els consells locals de la joventut, davant l’actual crisi de credibilitat social i política, es fa necessària una forma de comunicació més coherent amb les necessitats de la joventut, de manera que els missatges tinguen major credibilitat i sonen més propers i reals. En aquest sentit, la comunicació oral en públic suposa la forma més propera i directa d’interacció amb una joventut saturada d’informació i escèptica a les propostes de les entitats i organitzacions, siga el que siga el seu signe.


Durada

12 HORES


Continguts

  • Tècniques per a la construcció del discurs
  • Tècniques bàsiques per a l’adequació del discurs
  • Conscienciar sobre l’impacte de la comunicació gestual
  • Pràctiques d’oratòria i habilitats comunicatives

Objectius

  • Analitzar les tècniques per a la construcció del discurs
  • Propiciar les tècniques bàsiques per a l’adequació del discurs
  • Conscienciar sobre l’impacte de la comunicació gestual
  • Conéixer les pràctiques en oratòria

Persones destinatàries

Persona d’entitats i consells de la joventut que s’encarreguen de la gestió de la comunicació externa.