Curs de treball en xarxa

El curs té l’objectiu de visibilitzar la fortalesa de la unió d’entitats i persones per a la incidència en les polítiques públiques i en la transformació social, tot aprofundint en els aspectes del treball en xarxa, la metodologia i les oportunitats per a desenvolupar-ho.

DURADA
12 HORES

CONTINGUTS

 • Pros i contres del treball en xarxa
 • Consells de joventut
 • Plataformes i xarxes d’entitats
 • Eines, metodologies i estratègies de treball compartit
 • Com fer mapatges associatius

OBJECTIUS

 • Conéixer les diferents estructures de participació juvenil
 • Posar el valor el treball en xarxa
 • Propiciar sinergies entre entitats
 • Conéixer la cultura col·laborativa
 • Multiplicar les capacitats de les entitats a través del treball cooperatiu
 • Conéixer eines per a facilitar el treball en xarxa

DESTINATÀRIES

Persona d’entitats i consells de la joventut que s’encarreguen de la gestió de la comunicació externa.