Curs de Web i Transparència

El treball de definició d’una identitat corporativa sempre ha d’estar alineat amb els objectius de l’entitat. El posicionament, el públic objectiu, el propòsit i la filosofia de l’organització són dades clau per a definir el punt d’inici del projecte i que aquest siga fàcilment recognoscible.


Durada

12 HORES


Continguts

Disseny:
– Conceptes bàsics (Format, aire, CMYK/RGB..)
– Ferramentes (Canva, Photoshop)
Web:
– Conceptes bàsics (hosting/domini…)
– Ferramentes gratuïtes per a crear el nostre web (WordPress)
– Estructura bàsica del Web
Llenguatge:
– Adequació del llenguatge segons el mitjà i públic objectiu
– Inclusiu
Transparència:
– Documents que han de ser públics
– On publicar-los
Bones pràctiques.


Objectius

– Entendre el concepte de la imatge corporativa i analitzar les fortaleses i febleses de la imatge de l’entitat
– Descobrir estratègies de comunicació externa
– Conèixer les eines i aplicacions digitals per al disseny web
– Identificar les obligacions de la llei de transparència i desenvolupar una política de rendició de comptes


Persones destinatàries

– Persones d’entitats i consells de la joventut que s’encarreguen de la gestió de la comunicació externa.