Curs de Xarxes Socials

La societat del segle XXI ha canviat la seua forma d’organitzar-se i de comunicar-se. Ara, la comunicació es produeix en temps real i de forma instantània amb les xarxes socials, per la qual cosa es fa imprescindible visibilitzar la participació juvenil i la joventut organitzada en les xarxes socials, perquè desgraciadament el que no nomena no es veu i el que no veu no existeix.


Durada

12 HORES


Continguts

  • Comunicar en xarxes socials: En quines xarxes volem/podem estar? Quines són les principals xarxes socials? Què són, en què s’especialitzen, com podem usar cadascuna, quin llenguatge hem d’utilitzar?
  • Generals: Facebook i Twitter
  • Xarxes socials per a vídeos i fotografies: Instagram, YouTube i  Flickr
  • Aplicacions per a la gestió de xarxes socials.
  • Bones pràctiques. Planificar/Objectius en xarxes socials

Objectius

  • Conéixer les especificacions de les diferents xarxes socials en el seu ús
  • Comprendre l’ús adequat del llenguatge en cada plataforma
  • Conéixer eines que ens faciliten la gestió de les xarxes socials
  • Conéixer la importància de planificar el treball

Persones destinatàries

Persona d’entitats i consells de la joventut que s’encarreguen de la gestió de la comunicació externa.