En contra de la pujada de taxes de matrícula de la universitat pública