Estudi sociològic sobre la joventut de la Comunitat Valenciana