Observatori d’Emancipació- Comunitat Valenciana- 1r semestre 2020