Observatori d’Emancipació- Comunitat Valenciana- 2n semestre 2019