Observatori d’Emancipació Juvenil Comunitat Valenciana 1r semestre 2022