Primers auxilis en el dol: claus bàsiques per a entendre i acompanyar un procés de dol