Convocatòria Assemblea General Extraordinària 2019

El Consell Valencià de la Joventut convoca a presidents i presidentes, secretaris i secretàries, coordinadors i coordinadores d’entitats membre a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el dissabte 26 d’octubre, iniciant a les 09.30h en primera convocatòria i a les 10.00h en segona, en la seu del Consell Valencià de la Joventut al carrer Llanterna, 26, 46001 (València).

 


ORDRE DEL DIA

 1. Inauguració de l’Assemblea General Extraordinària del Consell Valencià de la Joventut.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 4. Presentació i aprovació, si escau, de la modificació pressupostària per a l’any 2018.
 5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de resolución d’altes i baixes.
 6. Presentació i aprovació, si escau, de candidatures per la Comissió Permanent.
 7. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta del Pla de Voluntariat.
 8. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de Codi Ètic del Consell Valencià de la Joventut.
 9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de l’1%.
 10. Propostes de resolució.
 11. Precs i qüestions.
 12. Cloenda

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA

Convocatòria i ordre del dia

 

 


DATA I LLOC

📅 26 d’octubre de 2019, a les 9.30h en primera convocatòria i a les 10.00h en segona.

 

🏢 Seu del Consell Valencià de la Joventut. València

 

INSCRIPCIONS

Les acreditacions es poden fer des d’aquest moment i fins al moment de l’inici de l’AGE. No obstant això, vos preguem que realitzeu les inscripcions el més prompte possible per tal de facilitar-nos les tasques de gestió.

Aprofitem per a recordar-vos que les entitats membre poden inscriure fins a dues persones delegades (amb veu i vot), amb edats compreses entre els 12 i 30 anys, i altres tantes persones convidades com es consideren (amb veu però sense vot), sempre que no superen els 35 anys.

Podeu fer-les en aquest formulari o a continuació: