Educació Formal

L’Educació Formal és on milers de joves del territori valencià es troben actualment cursant estudis, des d’infantil fins a l’etapa universitària. En aquest sentit, el Consell Valencià de la Joventut és interlocutor amb l’administració educativa autonòmica, a través del màxim òrgan de participació en la programació general de l’ensenyament (Consell Escolar de la Comunitat Valenciana). A més a més, també fem incidència política en el marc del nostre grup de treball i les entitats que hi treballen.