Educació Formal

L’Educació Formal és on milers de joves del territori valencià es troben actualment cursant estudis, des d’infantil fins a l’etapa universitària. En aquest sentit, el Consell Valencià de la Joventut és interlocutor amb l’administració educativa autonòmica, a través del màxim òrgan de participació en la programació general de l’ensenyament (Consell Escolar de la Comunitat Valenciana). A més a més, també fem incidència política en el marc del nostre grup de treball i les entitats que hi treballen.

PROPOSTES

Objectius de l’àrea

Objectiu 1: Reconeixement de la situació de participació i organització dels i les estudiants al nostre territori

Objectiu 2: Ser partícip dels òrgans d’educació formal

Objectiu 3: Promoció de la llengua de signes

RESPONSABLE

Miguel Vargas-Rodríguez

educacio@conselljoventut.org

COMUNICATS

En construcció

ENLLAÇOS

En construcció