El CJCV reivindica l’importantíssim paper dels consells locals de la joventut
16 febrer, 2016
0
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana reivindica l’importantíssim paper dels consells locals de la joventut com a eina de participació juvenil al nostre territori.
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana va ser creat a través de Decret (14/1983) del Govern Valencià i regulat el seu funcionament en la Llei 18/2010 de Joventut de la Generalitat Valenciana. Aquesta Llei reconeix al CJCV com al “màxim òrgan de representació de les organitzacions juvenils valencianes” així com l’interlocutor vàlid en matèria de joventut davant la Generalitat Valenciana i les institucions públiques valencianes. Per aquesta raó, el CJCV assumeix la responsabilitat, com a entitat, d’aglutinar i representar l’associacionisme juvenil al País Valencià. I els Consells Locals de Joventut són una bona part d’ell.
Som la Comunitat Autònoma on més associacions juvenils decideixen crear CLJ per a organitzar-se i compartir un projecte en comú (encara que queda camí per dibuixar): participar en el disseny de les polítiques que, de forma directa o indirecta, afecten als i les joves i presentar alternatives als problemes d’aquest col·lectiu. No és d’estranyar, doncs, que la tasca representativa, crítica i reivindicativa que realitzen els CLJ, ha consolidat a aquests com un interlocutor vàlid dels interessos de la joventut, tal com reconeix la llei, i alhora ha permès anar conquistant espais d’actuació en els quals els i les joves han deixat de ser mers espectadors per a convertir-se en protagonistes.
Pel seu funcionament, els CLJ són un bon exemple de participació democràtica i plural juvenil que fomenta el diàleg i el respecte a la diversitat en el seu sentit més ampli. Com a entitat amb autonomia pròpia, és una eina d’apoderament juvenil, ja que són les associacions i persones joves voluntàries les que assoleixen tot el treball afegit que comporta l’organització d’un CLJ. No obstant això, puntualment la falta de reconeixement institucional o ingerències amb fins partidistes, així com la mancança de recursos materials, econòmics i tècnics, ha afectat al seu bon funcionament. Per això, cal més que mai, que les administracions mantinguen una postura d’acompanyament i reconeixement sense una actitud impositiva i/o controladora, respectant la seua estructura i funcionament intern. I per descomptat, cal treballar conjuntament per a acordar objectius que beneficien la qualitat de vida de tota la població jove.
Per la seua tipologia, els CLJ estem oberts a la comunicació fluida amb les administracions, i per això, des del CJCV reivindiquem el seu paper i denunciem els atacs i crítiques cap als CLJ des de la desconeixença i la falta d’informació que no fan més que danyar la imatge d’aquestes eines de participació que tant tenen que aportar a la nostra societat.
Els CLJ tenen, a banda del dret, la trajectòria, la capacitat i el deure de vehicular la participació juvenil organitzada. Tenim clar que els i les joves no volem ser espectadores de les nostres vides, sinó protagonistes. Nosaltres, continuarem caminant per a millorar la qualitat de vida del jovent valencià i, esperem, les administracions ens escolten i treballen conjuntament amb nosaltres per fer, de les polítiques, intervencions organitzades, participatives i coherents.
Resolució aprovada a la Reunió Plenària d’Entitats Membre celebrada a Alzira el 13 de febrer de 2016.