EL CJCV S’ADHEREIX A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PER AL 8 DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA.
8 març, 2015
0

El màxim òrgan de representació juvenil del País Valencià manifesta que és imprescindible no fer ni un pas enrere en la tasca de visibilització de la desigualtat existent entre homes i dones, tant en l’àmbit laboral com en el social.

En ple segle XXI continuem parlant de desigualtat entre homes i dones. Per això, malauradament, aquest dia 8 de març segueix sent un dia reivindicatiu. Des del CJCV volem donar suport a totes les mobilitzacions que s’han convocat per les diferents plataformes feministes en tot el país. Veiem necessari fer una reflexió al voltant de la desigualtat i mostrar el nostre rebuig davant de qualsevol forma de discriminació per motius de gènere.

El món laboral és un dels àmbits de la nostra societat que serveix com a exemple de desigualtat de gènere que patim. Mitjançant les últimes reformes laborals, s’ha aprofundit en la precarietat del treball remunerat de les dones i s’ha augmentat la diferència salarial. De fet, segons l’EPA les dones guanyem a l’any 5745€ menys que els homes. Si a açò li afegim que la taxa d’atur femenina és 2 punts superior a la masculina i que la diferència de la taxa d’ocupació arriba fins als 9 punts, fa que ens reafirmem en què, a hores d’ara, no es pot parlar d’igualtat de gènere.

 

Davant d’aquestes dades, des del CJCV senyalem la necessitat d’implementar mesures i plans d’igualtat que permeten la millora en l’accés a l’ocupació, la formació i la promoció laboral de les dones, així com l’eliminació de la segregació laboral i la discriminació salarial.

 

És imprescindible un paper més contundent de les administracions públiques en matèria de sensibilització que afavorisca la prevenció i eradicació de tota forma de violència contra les dones, inclòs l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en qualsevol àmbit de la vida.

 

Per la nostra part, com a joves associades, seguirem apostant, proposant i organitzant-se amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa per a totes les joves. Aquesta tasca, com la de la igualtat, no és cosa d’un dia.

 

El dia de la dona, és cada dia.