El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana tria nova Comissió Permanent
24 abril, 2012
0

Aquest cap de setmana s’ha dut a terme, a Xàtiva, la XXXVIII Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana on, entre d’altres punts, destaca l’elecció de la nova direcció de l’entitat, que estarà presidida per Sandra Gómez, del Consell de Joventut de València.

consell
Nova CP 2012/2014

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és una plataforma d’entitats juvenils i de serveis a la joventut creada pel Decret 14/1983 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOGV 5/02/83) i regulada per la Llei 18/2010 de Joventut de la Generalitat Valenciana(DOGV 31/12/2010). A més, la comissió permanent és l’òrgan encarregat d’executar els acords de les assemblees i reunions plenàries d’entitats membre del CJCV i, n’assumeix la direcció i representació entre assemblees i està formada per membres representants de diferents entitats
del Consell de Joventut que ostenten el càrrec de forma voluntària i no remunerada.

Per l’elecció de la nova comissió permanent sols es va presentar una candidatura, que integrava les diferents entitats i persones que havien manifestat la seva disposició a participar del dia a dia del CJCV. El nou equip que coordinarà el CJCV obtingué el suport del 81% dels vots de l’AGO i està format per Sandra Gómez, del Consell de Joventut de València, presidenta; Pere Fuset, del Bloc Jove, i Laura Cordellat d’Scouts Valencians, vicepresidents; Gilberto
Martínez, del Consell de Joventut de Quart de Poblet, secretari; Carmen Robles, de la Federació d’Escoltisme Valencià, tresorera i Amparo Martínez, de la Organización Juvenil Española, Juan Gabriel Martínez, d’Aposta Jove-UGT, i David Latorre, del Consell de la Joventut de Mislata, vocals. És tracta, de nou i per segon cop a la història del CJCV, d’una CP paritària i encapçalada per una dona.

Durant l’assemblea d’aquest cap de setmana, la banda de l’elecció de la nova comissió permanent, es va aprovar, per àmplia majoria, l’informe de gestió i balanç econòmic de l’anterior comissió permanent així com dues propostes de resolucions de suport a les decisions preses per la CP sortint i un manifest
en contra de la pujada de taxes de la matrícula de la Universitat Pública.

A l’Acte de Clausura de la XXXVIII Assemblea General Ordinària del CJCV hi foren presents Marcos Sanchis, Director General de l’IVAJ; Sergi Contreras, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Sebastià Maimó, del Consell de la Joventut de les Illes Balears; i José Luís López, del Consejo de la Juventud de España.