El Consell Valencià de la Joventut convoca la Plenària d’octubre
24 setembre, 2018
0

El Consell Valencià de la Joventut ha convocat per al dissabte 6 d’octubre, al col·legi Don Bosco d’Alacant, la Plenària d’entitats i consells locals prèvia a l’Assemblea de canvi del mes de desembre. A continuació podeu trobar tota la informació necessària:


ORDRE DEL DIA

1. Presentació i aprovació, si escau, de l’ordre del dia

2. Presentació i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió plenària anterior

3. Informe de la Comissió Permanent

4. Informació sobre el procés de regularització d’expedients d’entitats segon el nou RRI

5. Presentació i aprovació, si escau, de les al·legacions al Decret que desenvolupa la Llei de Polítiques Integrals de Joventut

6. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe d’altes i baixes d’entitats

7. Convocatòria, si escau, de l’Assemblea General Ordinària de desembre 2018

8. Elecció, si escau, de la Taula de l’Assemblea General Ordinària de desembre 2018

9. Presentació i aprovació, si escau, de les bases per a la convocatòria de l’1%

10. Precs i preguntes

11. Cloenda plenària.


DOCUMENTACIÓ

📚  Acta de la reunió plenària anterior
📚  Proposta d’Ordre del dia per a la XLV AGO
📚  Convocatòria candidatures per a la Mesa de la XLV AGO
📚  Document explicatiu sobre el funcionament de la Mesa de l’Assemblea


DATA I LLOC

📅 Dissabte 6 d’octubre de 2018, a les 10.00h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona

🏢 Col·legi Don Bosco, carrer Hermano Felicísimo Ruíz, Alacant


ACREDITACIONS

📝 Les acreditacions es poden fer des d’aquest moment i fins a l’inici de la Plenària. Recordem que les entitats membre de ple dret poden inscriure una persona delegada (amb veu i vot), amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, i altres tantes persones convidades com es consideren (amb veu però sense vot), sempre que no superen els 35 anys.

Podeu fer-les en aquest formulari o a continuació: