Pla de treball 2019-2020

Formació, Participació i Comunicació

Árees

Formació

Des del Consell Valencià de la Joventut apostem per enfortir el teixit associatiu mitjançant la formació de les persones joves del territori valencià. L’objectiu de l’àrea és oferir eines i recursos de formació i facilitació a totes les entitats i consells que formen part del Consell Valencià de la Joventut, així com a la joventut no associada, per tal de donar resposta a les seues necessitats formatives, generar espais de trobada on enriquir-nos les unes de les altres i conéixer altres entitats i associacions del territori.

L’àrea de Formació compta amb una borsa de formadores, un grup de persones joves voluntàries amb experiència associativa i/o en processos de participació juvenil i pràctica docent. Aquesta borsa, treballa de forma conjunta per a ajudar al Consell a desenvolupar i dur a terme la línia de formació anual i la facilitació de processos.

Aquesta línia formativa té tres vies d’actuació: pla anual, facilitacions i formacions a la carta.

  • El Pla Anual de Formació és l’oferta formativa anual oberta a totes les persones joves del territori valencià. Són un recull de formacions de temàtica tancada adaptades a la realitat juvenil actual.
  • Les Facilitacions són accions personalitzades per a les entitats o consells que es dissenyen en funció de les seues necessitats. Són el conjunt d’eines, tècniques i habilitats per a garantir el bon funcionament d’un grup, la presa de decisions i la clarificació dels acords aconseguits.
  • Les Formacions a la Carta són accions formatives personalitzades per a les entitats o consells que es dissenyen en funció de les seues necessitats. Són les accions de formació sobre les temàtiques del pla anual o d’altres temàtiques que les entitats plantegen i que s’estudiaran si poden ser cobertes per la Borsa de Formació.

Participació

El Consell Valencià de la Joventut té l’oportunitat de reivindicar l’associacionisme, de fer valdre la trajectòria de les entitats juvenils i els consells locals de joventut a l’hora de generar espais de participació. L’associacionisme és una resposta a una necessitat col·lectiva, des de l’estabilitat, fent que siga una reacció amb una missió a llarg termini i, històricament, s’ha demostrat com a fonamental en la transformació de la societat. Per això, el Consell Valencià de la Joventut ha de ser un agent actiu en la promoció de l’associacionisme com a format de participació consolidat. L’aparició de noves formes de participació és una oportunitat, on grups de persones amb una inquietud en les decisions del punt comú, poden enriquir els consells locals i les entitats. Considerem fonamental promoure la participació juvenil arreu del nostre territori. Cal apropar el Consell Valencià de la Joventut a tot el jovent i promoure la creació de moviments col·lectius per a què existisca una joventut activa i compromesa.

Per això aquesta àrea basa els seus esforços en visibilitzar l’important paper que té l’associacionisme juvenil a la societat, sobretot destacant que un teixit associatiu organitzat i actiu és símptoma de salut democràtica. Alhora també fem propostes per tal de millorar el nostre sistema democràtic.

Comunicació

La comunicació ha adquirit un pes fonamental en la nostra societat. La informació és poder i com a joves hem d’estar actualitzades de tot allò que influïsca en la nostra vida quotidiana. Des del Consell Valencià de la Joventut treballem per a donar a conéixer la realitat del jovent, tant a l’Administració Pública com a empreses i a la societat civil en general. Per això, intentem millorar la nostra participació en els mitjans de comunicació i a les nostres xarxes socials a través d’un Pla de Comunicació on totes les associacions que vulguen podran ser partícips de la seua elaboració i execució. En definitiva, promovem l’ús de la comunicació com una eina eficaç al servei de les finalitats i objectius del Consell Valencià de la Joventut.

Considerem que una de les causes de l’excessiva estigmatització del col·lectiu juvenil és la poca cobertura que s’ha donat a la informació generada pels i les joves que participem i ens associem. Molt menor a les cobertures que es donen quan els i les joves som font de conflicte o de notícies negatives. Per tot això, des del Consell de la Joventut continuem treballant per incrementar els referents associatius juvenils als mitjans de comunicació.