Pla de treball 2019-2020

Inclusió Social, Desenvolupament Sostenible i Medi Ambient

Árees

Inclusió Social

En el Consell Valencià de la Joventut som conscients de l’esforç que suposa ser jove i participar activament del moviment associatiu juvenil, que poques persones joves poden permetre’s un alt grau d’implicació en espais de participació. També som conscients que la joventut no és homogènia, que hi ha moltes joventuts, i que som la veu de totes elles, de les seues necessitats i inquietuds.
És per això que hem d’obrir la mirada i treballar amb les entitats juvenils de col·lectius minoritzats per tal de facilitar una inclusió real en els espais de participació i reivindicació.

Medi Ambient

En el Consell Valencià de la Joventut entenem la defensa del medi ambient com la corresponsabilitat compartida entre diferents agents socials.

L’àrea de medi ambient té l’objectiu de visibilitzar totes aquelles accions que fem la gent jove, concienciant de la necessitat de canviar les nostres pràctiques cap a un consum més sostenible i responsable.

Les entitats d’educació no formal mitjançant l’educació amb valors i l’educació ambiental construeixen un teixit associatiu compromès amb el mon que els rodeja, educant en participació per sensibilitzar i conscienciar en l’impacte que tenen les nostres accions per al medi.

Facilitem espais i acompanyem a aquelles entitats i moviments sorgits per a reivindicar un canvi en la nostra manera de relacionar-nos i de entendre les ciutats cap a noves estructures.

És important posar en valor els recursos naturals que tenim al nostre abast, però no només per gaudir-los i aprofitar-nos, si no per a aprendre del seu valor educatiu. Aprendre a cuidar-los i a gestionar-los d’una manera coherent i sostenible. La nostra tasca és estimar la natura, i ensenyar a estimar-la.