Enllaços d’interès

joveIVAJ

És l’organisme encarregat de coordinar la política de joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.  D’acord amb la seua llei de creació, entre les principals funcions de l’IVAJ.GENERALITAT JOVE estan la defensa dels drets dels joves, el suport als seus processos d’emancipació, la promoció sociocultural de la joventut, el foment de la participació i l’associacionisme juvenil i el desenvolupament de les activitats de temps lliure, del turisme i dels intercanvis juvenils. Així mateix és l’encarregat de crear i gestionar els censos i registres de les associacions juvenils i Consells Locals.

C/Guardia Civil, 21 – 46020 València – Tel 96 310 85 03 – info_gvajove@gva.es

+ Info

INJUVE

És l’organisme públic, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l’activitat principal de la qual es dirigeix a promoure actuacions en benefici dels i les joves. Entre les seues funcions destaca; promoure la igualtat d’oportunitats entre els i les joves; propiciar la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural d’Espanya; impulsar la col·laboració amb els restants departaments ministerials i les altres administracions públiques, les activitats de les quals incideixen sobre la joventut.

C/ José Ortega y Gasset, 71 – 28006 Madrid – Tel 91 782 76 00 – informacioninjuve@injuve.es

+Info

EU flag-Erasmus+_vect_POS

El nou programa europeu d’educació, formació, joventut i esport per a 2014-2020.

+Info

CJE

El Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) és una plataforma d’entitats juvenils, creada per llei en 1983 i formada pels Consells de Joventut de les Comunitats Autònomes i organitzacions juvenils d’àmbit estatal. La seua fi essencial és propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del Estat en un entorn global, tal com arreplega l’article 48 de la Constitució Espanyola. En l’actualitat 76 entitats juvenils formem part d’aquest projecte comú.

C/ Montera 24, 6º planta – 28013 Madrid – Tlf.: 91 701 04 20 – info@cje.org

+Info

logo cnjc

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) fundat el 1979,  és la plataforma que aplega a 95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut. El CNJC és una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia.

Pl. Cardona, 1-2, 1r – 08006 Barcelona – Tel. (+34) 93 368 30 80 – consell@cnjc.cat

+Info

CJIB

El Consell de Joventut de les Illes Balears és una federació d’entitats juvenils. Entre les seves finalitats compta, amb la recuperació del CJIB com a entitat de dret públic.

Tel 97 172 89 03

+Info

logo FTJ

El Triangle Jove és, des de 1999, l’espai de col·laboració del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).

Pl. Cardona, 1 – 2 entresòl baixos – 08006 Barcelona – 93 368 30 80 – triangle@trianglejove.net

+Info

Logo APJ 300ppp LINK

Espai de reflexió i acció comú de totes aquelles persones que professsionalment es dediquen làmbit de joventut.

professionalsjoventutcv@gmail.com

+Info

Joves.net

Xarxa de treball dedicada a promoure activitats socioeducatives en el marc de l’educació no formal. En l’actualitat l’integren 16 municipis.

+ Info

logo-common horizontal

És part de l’Estratègia de Formació de la Comissió Europea dins del programa Joventut en Acció i treballa en sinergia i complementarietat amb altres socis. Proporciona formació i recursos a les organitzacions juvenils en l’àmbit europeu.

+Info

Aliter Abogados és un despatx col·lectiu amb seu en València, que col·labora amb el CJCV en assessorament legal i jurídic, i que desenvolupa la seua activitat en una ampla àrea del Dret, i estan especialitzats en: Abussos Bancaris, Accidents, Laboral, Salut, Família, Empreses, etc.

C/ Pizarro, 9, 2º, 3ª,46004 València – Tels. 963.735.555/657.157.557 – info@aliterabogados.com – http://aliterabogados.com

+Info