Estudi sociològic sobre la joventut de la Comunitat Valenciana

Aquest document presenta els resultats d’un estudi qualitatiu sobre la joventut valenciana. Més concretament, se centra en les opinions i les actituds de la joventut entorn d’un ampli nombre d’aspectes de la realitat social en la qual viuen, entre els quals es troba la forma en què senten la seua condició de joves; les relacions socials i la convivència, les principals preocupacions entorn de l’educació, el treball i l’habitatge; la participació social i política; l’assetjament entre iguals, el respecte per la diversitat sexual i, finalment, el masclisme i la violència de gènere. Aquests aspectes de la vida juvenil han sigut estudiats en un context social marcat per una doble crisi –la crisi econòmica i política que ha afectat la societat espanyola i valenciana en els últims anys– i per dos processos de transformació i canvi d’ampli abast –la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació i la revolució feminista–.