Facilitacions: accions personalitzades per a les entitats o consells en funció de les seues necessitats i que es podrà sol·licitar de manera gratuïta una vegada a l’any.

És el conjunt d’eines, tècniques i habilitats per a garantir el bon funcionament d’un equip de treball, la presa de decisions i la clarificació dels acords aconseguits. Pot servir com a suport a l’hora de dur a terme processos de canvi o de participació dins de les entitats i consells.

Contacte
Formacions

Formacions a la carta