Garantia Juvenil
9 juliol, 2014
0

Què és la Garantia Juvenil?
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves menors de 25 anys al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’estratègia de Empreniment Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves menors de 25 anys puguen rebre una oferta d’ocupació, d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.

El passat 5 de juliol, es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, on s’arreplega el sistema de Garantia Juvenil, un programa a què podran acollir-se tots els joves de més de 16 i menors de 25 anys, que ni estudien ni treballen.

En estos enllaços teniu tota la informació sobre el programa:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

De moment per al procediment d’inscripció s’han establit tres formes:

1.- de manera telemàtica a través d’identificació electrònica (DNI electrònic o certificat)

2.- en format paper a través de qualsevol oficina de registre (art 38.4 Llei 30/92). Sol·licitud 

3.- en el cas dels jóvens en risc d’exclusió social (condició certificada) podran inscriure’s a través d’un registre (art 38.4 Llei 30/92) Sol·licitud

Per a més informació, podeu contactar en el número de telèfon 060.