Gestió d’equips amb cura

Per participar en aquest curs, és imprescindible haver cursat el curs de ‘Gestió d’equips des de la intel·ligència emocional’ d’aquest mateix itinerari. Aquest curs està orientat a aprofundir en la gestió del conflicte i els processos grupals.


Durada

12 HORES


Continguts

  • Gestió i resolució de conflictes
  • Resiliència: el conflicte com una oportunitat de creixement
  • Desenvolupament personal del voluntari dins de l’entitat
  • Procés de relleu
  • Acompanyament durant la trajectòria associativa
  • Dinàmiques per a cura de l’equip

Objectius

  • Reflexionar sobre la importància de l’acompanyament
  • Gestionar recursos i mètodes per a la resolució de conflictes
  • Conscienciar de la importància de cuidar l’equip
  • Conéixer tècniques per a la cura de l’equip

Persones destinatàries

Persona d’entitats i consells de la joventut que forme part d’equips d’adreça, Comissions Permanents, Juntes de Govern, etc. És a dir, persones que participen en òrgans de presa de decisió o assumeixen lideratge a diferents nivells, amb un alt nivell d’implicació i compromís.