JORNADA FORMATIVA: LA PARTICIPACIÓ I LIDERATGE DE LES DONES ALS ESPAIS PÚBLICS
26 agost, 2015
0

Instagram (1)

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ofereix un lloc de treball al seu equip tècnic, per a desenvolupar tasques de secretaria tècnica i administració. A continuació podeu consultar els requisits per a poder concorrer a la convocatòria, que també teniu disponibles a la circular adjunta. El termini per a presentar currículums finalitza el 28 d’agost.

1.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Missió: Desenvolupament de tasques tècniques i administratives del CJCV

Duració: Indefinit amb 2 mesos de proba

Funcions:

 • Mantenir al dia les bases de dades, llistats i arxius.
 • Enviaments periòdics.
 • Gestió de programes i subvencions (memòria, seguiment i justificació).
 • Seguiment del registre d’entrades i sortides.
 • Atenció al públic.
 • Atenció telefònica.
 • Gestió de projectes, programes i activitats (al costat de la Comissió Permanent).
 • Reunions amb la Comissió Permanent, Assemblees i plenàries.
 • Participació en activitats puntuals (*FORMACCIÓ, trobades, etc).
 • Supervisió de les actualitzacions i continguts de la pàgina web.
 • Gestió de les instal·lacions.

NOTA: Qualsevol d’aquestes funcions estarà compartida, amb gerència i http://www.genericambien.net/s.

** Referent (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)

 • Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane
 • President/a: Semanalment
 • Equip tècnic: Setmanalment

INDISPENSABLE:

Pertànyer a una Entitat Membre del CJCV

Certificat de Coneixements de Valencià de Grau Mitjà, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Menor de 30 anys.

2.- PERFIL IDEAL:

ESSENCIALS:

 • Ofimàtica a nivell d’ usuari
 • Grau mitjà de coneixements de valencià.
 • Estructura i funcionament dels consells de la joventut.
 • Pertinència a alguna de las Entitats Membre del CJCV.
 • Menor de 30 anys.

DESITJABLES:

 • Titulació universitària
 • Grau superior de coneixements de valencià.
 • Ofimàtica a nivell avançat
 • Treball en projectes.
 • Idiomes
 • Carné de conduir
 • Gestió de web, facebook i twiter

3.- PERFIL IDEAL (ACTITUDS):

ESSENCIALS

 • Predisposició a l’aprenentatge
 • Proximitat i predisposició.
 • Creure en el associacionisme.
 • Motivació
 • Persona participativa
 • Capacitat de diàleg
 • Treball en equip

DESITJABLES:

 • Persona organitzada
 • Iniciativa
 • Flexibilitat horària
 • Autonomía

CONTRAINDICADES:

 • Individualisme
 • Immobilisme
 • Autoritat
 • Inestabilitat
 • Necessitat de  protagonisme

4.- S’OFEREIX:

Contractació indefinida amb 2 mesos de proba vinculat a la Comissió Permanent.

17,5 hores setmanals.

Salari brut anual: 9.329,48 €

Incorporació: a partir de mitjans de setembre

5.- PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS:

– Per correu electrònic a: gerencia@cjcv.org

– Presencial: C/Llanterna, 26 46001-València (Seu CJCV)

– Adjuntar al C.V.:

Certificat de l’entitat membre, avalant candidatura

Certificat de Coneixements de Valencià, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS: 28 D’AGOST

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga una puntuació més alta en el mateix.

La resta de persones participants, seran ordenades de major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de treball vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una nova vacant.

Malgrat els avanços i de l’esforç realitzat per moltes dones, la nostra presència en la vida social i política dista molt de ser igualitària. No obstant això el major protagonisme sociopolític tadalafil 20mg els últims anys reclama, necessàriament, una major presència als espais públics, als espais de decisió, i de participació social i política.

La iniciativa i els espais de participació de les dones més joves han de ser impulsats especialment. Pertanyem a una generació de dones que gaudim de les millors oportunitats educatives de la història del nostre país, però encara així cal enfrontar poderosos obstacles socials. La veu de les dones i de les seves organitzacions suposa un valor per al desenvolupament de la vida pública i política i, com a tal, ha de ser escoltada, recolzada i promoguda.

És necessari impulsar una imatge positiva i exempta d’estereotips sexistes, sobre la presència i participació de les dones, reconeixent i visibilizant el paper d’aquestes com a interlocutores socials i polítiques. Els estereotips de gènere tenen aquest perill; ens etiqueten, ens limiten a l’hora de descobrir les nostres pròpies capacitats i habilitats, i quan les posem en pràctica, són jutjades de manera positiva i negativa en funció de si complim o no amb el patró de comportament preestablert per a homes i dones.

El nostre repte, comença per ser conscients d’aquestes traves, i adonar-nos que la nostra identitat de gènere té molt a veure en com anem a exercir el nostre lideratge i participació i des d’on construïm les bases dels mateixos; relacions de dominació o horitzontalitat.

 

Mètode d’Aprenentatge:

S’oferirà un espai de qüestionament, anàlisi, desenvolupament i formació que s’adapte a les expectatives, característiques, necessitats i objectius de les persones participants. Per a això, s’utilitzaran diverses tècniques que promouen el diàleg, la comunicació i el debat dins del grup, i que estan orientades a l’adquisició de coneixements, desenvolupament de competències, interiorització de continguts i posada en comú d’estratègies.

Impartit per:

Logo mujeres jovenes alta resolucion (1)

Quan:

– 26 de setembre

(Data límit inscripció: 18 de setembre)

 

On:

Ca Revolta (Carrer Santa Teresa 10, 46001 València)

Horari:

– Dissabte: de 10h. a 14h i de 16 a 20h.

 

Cost del curs:

(Dinar a càrrec del CJCV)

– 10€ per participant

Forma de pagament:

– Mitjançant transferència bancària, indicant en concepte NOM I COGNOM+CURS  a

ES56 1491-0001-22-2029472624

– En efectiu a la seu del  CJCV (C/Llanterna, 26 46001 València)

Descarregues:

Cartell de la Jornada Formativa

Inscripcions:


Jornada Formativa