#JovesEnMarxa

Projecte para la creació d’una xarxa valenciana de joves contra els discursos d’odi, emmarcat dins de l’Eix 2 del programa de finançament de subvencions amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IPRF), destinat a projectes per a persones joves.

Xarxa de joves

Grups de joves de 12 a 20 anys, repartits per tot el territori, per a reflexionar, debatir, formarse i organitzar-se per a fer accions d’informació i sensibilització contra qualsevol tipus de discurs d’odi. Cada grup treballa de manera independent aquelles temàtiques que l’interessen, amb l’acompanyament d’una persona jove que falicita el procés participatiu.

Xarxa de facilitadores

Grup de joves de 20 a 30 anys que treballa l’educació no formal amb grups d’adolescents i joves. Aquestes persones tenen formació i experiència en l’acompanyament de processos participatius de grups de joves i ho fan amb una metodologia consensuada. A més, reben formació continua d’entitats col·laboradores del projecte.

Entitats col·laboradores

Poden ser de diferents tipus, d’una banda, les entitats socials que treballen temes específiques relacionats amb la defensa o reivindicació d’algun col·lectiu discriminat; d’altra banda, les administracions o entitats juvenils que tenen grups de joves organitzats amb els que és pot treballar; per últim, centres educatius on fer intervencions puntuals o amb continuïtat, amb la finalitat de crear nous grups de joves.

Recursos

  • Instagram @joves.enmarxa amb píndoles formatives, infografies, enquestes i més propostes treballades pels grups de joves.
  • Joc de taula: #contralodi.